LA ALEGERI E CA LA COFETĂRIE.

LA ALEGERI E CA LA COFETĂRIE.

By Alin Silitra – Candidat Senat din partea USR-Plus Vaslui În vitrină sunt mereu și prăjituri pe care tu nu le-ai cumpăra niciodată, dar ele sunt acolo pentru că le preferã alții. Dacă un candidat este votat, înseamnă că există un segment de electorat care se simte reprezentat de acesta. Aşa cã ajungem, inevitabil, la […]

By Alin Silitra – Candidat Senat din partea USR-Plus Vaslui

În vitrină sunt mereu și prăjituri pe care tu nu le-ai cumpăra niciodată, dar ele sunt acolo pentru că le preferã alții.

Dacă un candidat este votat, înseamnă că există un segment de electorat care se simte reprezentat de acesta.

Aşa cã ajungem, inevitabil, la eternul – VOX POPULI VOX DEI.

Personal, nu-mi plac fanatismele sau extremismele de niciun fel, încercând sã caut complementarul şi acolo unde ceilalţi vãd doar antagonii, rezonând cu o abordare, mai curând, tehnocratã a actului guvernãrii, care sã vizeze specializarea şi profesionalizarea politicii, decât cu una pur politicianistã. De aceea, încerc sã pun pasiune şi dãruire în politicã, fãrã a mã lãsa orbit de urã sau de patimã.

Cu toate cã, la parlamentare, candidaturile sunt pe liste, iar programul politic şi de guvernare, al Alianţei pe care o reprezint, a fost fãcut public şi poate fi consultat în detaliu pe https://www.usrplus.ro/, consider de datoria mea sã aduc în atenţia electoratului şi câteva proiecte individuale (ale mele) asupra cãrora mã voi concentra, dacã voi fi ales senator.

Cum consider cã fiecare ar trebui sã se ocupe, cu precãdere, de problemele în care e specialist, în loc sã încep sã vã povestesc, demagogic şi populist, despre cum am eu un plan personal de a construi „n” spitale regionale (deşi e nevoie de ele ca de oxigen la ATI) sau sã vã trasez pe hartã, din câteva tuşe groase, „n-şpe” kilometri de autostrãzi sau drumuri expres (la fel de necesare), aş alege sã mã limitez, ca iniţiative legislative, la ce am învãţat şi profesat, respectiv la actul de justiţie, lãsând celelalte domenii în seama propriilor specialişti.

Astfel, m-aş concentra pe urmãtoarele mãsuri, pe care le apreciez ca având un puternic impact economic şi social, fãrã a impune angajarea unor resurse bugetare de neaccesat:

Lupta cu infracţionalitatea – prin înãsprirea sancţiunilor penale, interzicerea amânãrii aplicãrii sau a suspendãrii executãrii pedepselor şi posibilitatea liberãrii condiţionate doar dupã recuperarea integralã a prejudiciului, în cazurile de corupţie, de crimã organizatã sau a infracţiunilor sãvârşite cu violenţã, ori a celor privitoare la viaţa sexualã;

Prevenirea şi atenuarea efectelor unei viitoare crize economice :

Legea repunerii în termenul contractual, în baza cãreia, toate persoanele ajunse în executare silitã, în baza unor contracte cu executare succesivã în timp (ca cele de credit bancar), sã poatã fi repuse în graficul de plãţi, valabil pentru data la care debitorul achitã toate sumele scadente (cheltuieli, penalitãţi, dobânzi şi rate restante), astfel încât contractul sã se poatã relua şi derula în termenii asumaţi iniţial;

Instituirea unui drept de preempţiune al debitorului, în cadrul cesiunii de creanţã cu titlu oneros, drept condiţie obligatorie, pe lângã obligaţia notificãrii cesiunii, astfel încât debitorul sã-şi poatã stinge obligaţia, cu prioritate, prin plata preţului ofertat;

Reprezentativitate, dinamism şi transparențã în Parlament :

Obligativitatea ca fiecare candidat, la toate alegerile, sã fi domiciliat, cel puţin pe durata mandatului anterior, în raza circumscripţiei electorale pentru care candideazã;

Limitarea numãrului de mandate ale unui parlamentar la maxim trei mandate, din care maxim douã mandate consecutive, indiferent de camera în care a mai fost ales;

Instalarea în sãlile de plen şi de şedinţe ale comisiilor Parlamentului, a unor sisteme electronice de acces şi de prezenţã, corelarea acestora cu numãrul de voturi exprimate şi proporţionalizarea veniturilor parlamentarilor cu activitatea lor, precum şi posibilitatea accesãrii on-line şi în timp real a acestor informaţii (cu finanţarea şi amortizarea unei astfel de investiţii din veniturile reţinute din cauza absenteismului);

Bineînţeles cã lista nu este una exhaustivã, mai având în plan, deja, atât un proiect de asigurare a echitãţii şi echilibrului, respectiv a unei proporţionalitãţi dintre salarizarea din sectorul bugetar şi cea din mediul privat, cât şi unul de reformare a profesiei şi activitãţii în care mã desfãşor, de mai bine de zece ani, care vizeazã decongestionarea activitãţii sistemului judiciar, dar şi o reaşezare a raporturilor dintre autoritate şi justiţiabili, mãcar pe segmentul execuţional civil, însã care ar necesita o consultare mai amplã cu partenerii sociali, respectiv cu profesiile juridice, aleg sã rezerv dezvoltarea lor pentru contextul adoptãrii unor soluţii optime.

PE 6 DECEMBRIE, ALEGEŢI SÃ CONTAŢI, ALEGEŢI SÃ VOTAŢI!!!


Distribuie articolul