Casa Mavrocordat din Vaslui

Casa Mavrocordat din Vaslui

Casa Mavrocordat sau Palatul Copiilor este un monument arhitectural naţional din oraşul Vaslui. Clădirea poartă numele lui Constantin Mavrocordat, unul din urmaşii domnitorului cu acelaşi nume şi se află pe Strada Ştefan cel Mare, la numărul 62. Casa Mavrocordat a fost ridicată la sfârşitul secolului al XIX-lea, fiind încă de la început proprietatea familiei Mavrocordat, […]

Casa Mavrocordat sau Palatul Copiilor este un monument arhitectural naţional din oraşul Vaslui. Clădirea poartă numele lui Constantin Mavrocordat, unul din urmaşii domnitorului cu acelaşi nume şi se află pe Strada Ştefan cel Mare, la numărul 62.

Casa Mavrocordat a fost ridicată la sfârşitul secolului al XIX-lea, fiind încă de la început proprietatea familiei Mavrocordat, o familie fanariotă originară din Imperiul Bizantin. Această familie a dat ţării şase domnitori, fiecare dintre ei contribuind într-o bună măsură la cultura şi ştiinţa românească. Terenul din Vaslui a fost cumpărat de Gheorghe Mavrocordat în anul 1883, în acelaşi an începând şi lucrările de construcţie ale palatului. Acestea au fost finalizate în anul 1892, edificiul având de la bun început destinaţie de reşedinţă.

Casa Mavrocordat a rămas în posesia familiei Mavrocordat până în anul 1934, când a fost cumpărată de Ministerul Apărării Naţionale. MAN avea nevoie de o clădire pentru sediul Cercului Militar al Garnizoanei Vaslui, iar Vera Mavrocordat, rămasă văduvă, a hotărât să îşi vândă proprietatea pentru acest scop. De altfel, edificiul a fost prima opţiune a mareşalului Constantin Prezan, care şi-a amenajat o cameră de locuit în interiorul palatului. În acei ani, în edificiu se organizau tot felul de manifestări artistice şi culturale pentru militari, în special.

În anul 1956, Casa Mavrocordat şi-a schimbat profilul: a devenit Palatul Copiilor (sau Clubul elevilor). Astfel, edificiul a trecut în patrimoniul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, unde se află şi în prezent. Casa Mavrocordat a devenit una dintre cele mai importante instituţii ale judeţului Vaslui, în cadrul său organizându-se peste 30 de cercuri pentru elevi. Cei mici îşi pot exersa talentele muzicale şi literare sau pot deprinde abilităţi în domenii ca informatică, desenul, coregrafie, dans, folclor, orchestră şi altele.

Datorită arhitecturii sale deosebite, Casa Mavrocordat a fost declarată, în anul 2004, monument istoric naţional. Palatul a fost ridicat din cărămidă şi zid, ieşind în evidenţă prin bogatele decoraţiuni: capiteluri corintice, metope din ceramică smălțuită de culoare albastru deschis şi altele, specific stilului eclectic, stil la mare căutare în acele vremuri. Pot fi văzute şi elemente care aparţin Renaşterii italiene, acestea caracterizându-se prin fierul forjat.

Casa Mavrocordat era, iniţial, înconjurată de un parc dendrologic, plin de arbori ornamentali şi pomi fructiferi. Încăperile edificiului erau folosite de familia Mavrocordat în diverse scopuri: salonul cel mare era unul de recepţie, dans şi concerte, o altă încăpere era folosită pe post de seră, familia avea la dispoziţie cinci camere, iar personalul, opt. Camerele principale se remarcau prin sobele de teracotă, semne de opulenţă pe atunci.

Familia Mavrocordat a avut şi o impresionantă bibliotecă, cărţile fiind depozitate într-o cameră capitonată cu lemn de nuc. Din păcate, multe dintre exemplarele din această bibliotecă au dispărut.


Distribuie articolul