Raportul Camerei de Conturi Vaslui: Cheltuim mai mult decât producem și stăm cu mâna întinsă la Palatul Victoria!

Raportul Camerei de Conturi Vaslui: Cheltuim mai mult decât producem și stăm cu mâna întinsă la Palatul Victoria!
  • Acasă
  • /
  • Social
  • /
  • Raportul Camerei de Conturi Vaslui: Cheltuim mai mult decât producem și stăm cu mâna întinsă la Palatul Victoria!

( Robo Știri ) Camera de Conturi Vaslui a publicat Raportul privind finanțele publice locale pe anul 2019. În urma acțiunilor de control la nivelul UAT-urilor, s-a constatat că autoritățile locale au bifat un deficit bugetar de 26,8 milioane de lei. Dacă la cheltuieli suntem performanți, colectarea veniturilor proprii nu prezintă interes, încasările din impozite […]

( Robo Știri )

Camera de Conturi Vaslui a publicat Raportul privind finanțele publice locale pe anul 2019. În urma acțiunilor de control la nivelul UAT-urilor, s-a constatat că autoritățile locale au bifat un deficit bugetar de 26,8 milioane de lei. Dacă la cheltuieli suntem performanți, colectarea veniturilor proprii nu prezintă interes, încasările din impozite și taxe locale reprezentând doar 10,56% din resursele bugetare. Astfel, bugetele locale depind exclusiv de alocările de fonduri de la nivel central.

Potrivit Raportului privind finanțele publice locale pe anul 2019, în ceea ce privește execuția bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului se remarcă volumul mare al cheltuielilor față de încasările de venituri. Astfel, în județul Vaslui, la venituri de 1.327.110 mii lei au fost contabilizate plăți de 1.353.928 mii lei, ceea ce indică un deficit bugetar de 26.818 mii lei la capitolul bugete locale.

Pe segmentul execuției bugetelor locale pe categorii de venituri, prin prisma încasărilor realizate, comparativ cu prevederile bugetare anuale inițiale și definitive pe anul 2019 se constată o dependență de fondurile virate de la bugetul consolidat al statului. Spre exemplu, la capitolul venituri din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri la niște prevederi inițiale de 165.470 mii lei au fost realizate încasări de 140.094 mii lei, ceea ce înseamnă un procent de 84,6% încasări din prevederile inițiale. Astfel, veniturile din impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte etc., ca aport propriu la resursele bugetare anuale din partea entităților locale, au reprezentat în anul 2019, doar un procent de 10,56 %.

Finanțarea masivă de la bugetul de stat cu resurse finanicare necesare bugetelor locale are mai multe cauze. În primul rând, au fost descentralizate o serie de activități care au intrat în sfera de competență a autorităților publice locale, pe fondul unei nearmonizări privind gradul de dezvoltare al acestora, corelat cu predictibilitatea realizării unor cheltuieli în condiții de echilibru bugetar.

În al doilea rând, se manifestă o preocupare mai redusă a entităților publice locale în evaluarea, stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor proprii. Fără implementarea de măsuri care să determine creșterea gradului de încasare a creanțelor datorate la bugetele locale, avem de a face cu o lipsă de performanță a activității privind încasarea veniturilor pe parcursul execuției bugetare.

„Această abordare a alocărilor de resurse bugetare preponderent de la nivel central, fără o condiționare a gradului de încasare a veniturilor proprii ale bugetelor locale (impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte/venituri) explică, în unele cazuri, și proiecția bugetară redusă la aceste categorii de venituri, atât în faza de fundamentare inițială a bugetului de venituri și cheltuieli, cât și pe parcursul anului bugetar. Prin urmare, se constată că în anul 2019, la nivelul județului Vaslui, volumul sumelor defalcate din taxă pe valoare adăugată a fost de 105,59% raportat la prevederile inițiale și de 98,66% raportat la prevederile definitive” , se arată în Raportul Camerei de Conturi Vaslui.


Distribuie articolul


Spune-ne părerea ta