Thales

Filosof grec presocratic, numit de Aristotel „părintele filosofiei”, a trăit între 620 î.Hr. și 546/5 î.Hr. și face parte din grupul celor Șapte Înțelepți ai Greciei Antice. Biografie S-a născut în Milet, o colonie greacă de pe coasta Asiei Mici. Unii autori consideră că Thales era fenician – fiu al lui Exanyes şi al Cleobulinei, […]

Filosof grec presocratic, numit de Aristotel „părintele filosofiei”, a trăit între 620 î.Hr. și 546/5 î.Hr. și face parte din grupul celor Șapte Înțelepți ai Greciei Antice.

Biografie

S-a născut în Milet, o colonie greacă de pe coasta Asiei Mici. Unii autori consideră că Thales era fenician – fiu al lui Exanyes şi al Cleobulinei, fiind din neamul unor regi tebani din Fenicia, dar cei mai mulţi scriitori spun că provenea dintr-o familie nobilă din Milet. Nu se cunosc date concrete despre educația lui, dar sunt menționate călătorii de studii în Egipt, Fenicia și Babilon.

S-a remarcat ca filosof, dar și ca matematician, astronom, inginer, politician, economist.

Herodot povestește cum Thales a prezis eclipsa de soare din 584 î.Hr., spunând că Soarele dispare din pricina Lunii care îi acoperă strălucirea trecând prin fața lui. A explicat solstițiile și echinocțiile ca cicluri anuale ale Soarelui și succesiunea anotimpurilor. A împărțit anul în trei sute șaizeci și cinci de zile. A pus în evidență constelația Ursa Mică introducând practica feniciană de orientare a corăbiilor pe mare după aceasta. A stabilit o metodă de măsurare a distanței dintre o corabie şi ţărm cu ajutorul triunghiurilor asemenea.

Ca inginer, a fost primul care a măsurat înălțimea piramidelor, cu ajutorul umbrelor proiectate de acestea, observând în ce moment al zilei umbra corpului nostru este egală cu înălțimea sa. Se spune că ar fi deviat cursul unui râu, împărțindu-l în două, astfel încât să poată fi traversat mai ușor. Datorită cunoștințelor sale de arhitectură a fost adesea consultat în probleme ce țineau de ridicarea edificiilor.

Teoremele geometrice elaborate de Thales pe baza învățăturilor de geometrie sacră primite de la sacerdoții egipteni au constituit temelia matematicii grecești. Cea mai cunoscută teoremă enunțată de el spune că, într-un triunghi, o dreaptă paralelă la una din laturile triunghiului determină pe celelalte două laturi pe care le intersectează segmente proporționale.

Potrivit unei anecdote, în urma observării stelelor, Thales și-a dat seama, pe baza calculelor sale astrologice, că se va produce o recoltă abundentă de măsline și, chiar din timpul iernii, a închiriat toate presele de ulei din Milet și din Chios. Când a sosit momentul recoltei și toată lumea căuta prese, Thales şi-a subînchiriat presele. Câştigând astfel o sumă importantă de bani, a dovedit că filosofilor le-ar fi ușor să se îmbogățească de pe urma cunoştinţelor lor dacă şi-ar dori acest lucru, dar că nu este acesta țelul lor.

Thales rămâne în istoria Greciei Antice ca primul om numit „înţelept”.

Doctrina

Ca reprezentant al Școlii filosofice din Milet împreună cu Anaximandru și Anaximene, Thales a folosit demersul raţional ca metodă de cercetare a Naturii și de căutare a Adevărului. Toţi presocraticii s-au bazat pe trei principii esenţiale: 1. Natura există, iar fiinţa umană este o parte integrantă a ei; 2. Natura este inteligibilă; 3. Natura este ordonată pe baza unor Legi.

Asemenea celorlalți filosofi presocratici care s-au preocupat de rolul mișcării în Natură și care au încercat să identifice acel ceva care rămâne neschimbat, și Thales pleacă de la analiza caracterului dinamic ca trăsătură esențială a substanței fundamentale ce stă la baza tuturor lucrurilor. Pentru el, acest element primordial și unic este Apa. Evident, Apa lui Thales nu se referă la vreun element chimic, ci la o substanţă arhetipală, elementul umed, ce constituie suportul întregii manifestări. Apa este elementul vital ce străbate întreg pământul şi fiinţele care îl locuiesc şi tot ea îl face fecund. Aşadar, putem înţelege prin acest element al Apei pus în evidenţă de Thales energia care animă toate lucrurile. Thales consideră Divinitatea drept rațiunea Universului, cea care le-a plăsmuit pe toate din Apă. El afirmă că viața apare datorită unui Principiu Însuflețitor și că Natura este animată de Principii Divine.

Opera lui Thales demonstrează caracterul ordonat și legic al Naturii și posibilitatea omului de a cerceta și cunoaște pe cale rațională structura, organizarea și devenirea acesteia.

Câteva maxime atribuite lui Thales

 • „Vorbăria multă nu este o dovadă de minte înțeleaptă.”
 • „Ascute-ți mintea!”
 • Ce lucru este dificil? – „A te cunoaște pe tine însuți.”
 • Ce este ușor? – „A da sfat altuia.”
 • Care lucru este cel mai plăcut? – „Reușita.”
 • Ce este divinul? – „Ceea ce nu are nici început și nici sfârșit.”
 • Ce lucru extraordinar a văzut? – „Un tiran bătrân.”
 • Cum am putea trăi o viață cât mai bună și mai dreaptă? – „Dacă n-am săvârși noi înșine lucrurile pe care le condamnăm la alții.”
 • Cine-i fericit? – „Acela care are trup sănătos, minte iscusită și un caracter educat.”
 • „Ferește-te de bogăția dobândită pe căi necinstite și caută să nu fii acuzat de necredință față de cei care ți-au fost camarazi credincioși.”
 • „El ne îndeamnă să ne amintim de prieteni, fie prezenţi sau absenţi; să nu ne fălim cu înfăţişarea noastră, ci să ne silim să avem o purtare frumoasă.”

( Noua Acropola )


Distribuie articolul


Spune-ne părerea ta